องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้2,701
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,101
ทั้งหมด 140,924

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ [27 กรกฎาคม 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 กรกฎาคม 2566]
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [18 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [15 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานการจัดทำประเมินตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงนจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายเรียบคลองแฝด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ งานโครงการลงหินคลุกบ้านหนองล่าม ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
จองคิวขอรับบริการออนไลน์

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ