องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
info การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ประการศการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566