องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group กองช่าง
นายกุศล สาวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0956479898
(นายกล้า แทนหา)
นายช่างโยธา
โทร : 0829747126
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ