องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group ฝ่ายสภา
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0855714663
(นายสนอง ละเอียดออง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0934786445
(ว่าง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : -
(นายรุ่งศักดิ์ ทรายสะท้อน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 1
โทร : 0833852881
(นายภาณุพงษ์ นามวงษา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 4
โทร : 0972107591
(นายเพ็ชร์ ดวงกรมนา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 5
โทร : 0823096249
(นายสงวน สุรภักดิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 6
โทร : 0982392344
(นายครรชิต สุทธิ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 7
โทร : 0925293028
(นายสุริยา แข็งฤทธิ์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 8
โทร : 0957844344