องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการคิดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

รายงานผลการคิดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565