องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565