องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

2.รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566