ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถประดับตกแต่งเอ้บั้งไฟ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง