ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถและม้าพร้อมประดับตกแต่งรถม้าผาแดงนางไอ่พร้อมแต่งหน้าพร้อมชุดและเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง