ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง