ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมและบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๒-๐๓๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง