ขอสอบถาม
ในงบประมาณปี 2565 อบต.เหล่าบัวบานมีจำนวนบุคลากรทั่้งสิ้นเท่าไหร่คะ

ธีรภัทร เมื่อ : 2022-02-02 09:44:20 ดู : 27

ความคิดเห็นที่ : 1

"อบต.เหล่าบัวบานมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,654 คน ชาย 1,871 คน หญิง 1,783 คน"

นางพิชยา สุทธิ เมื่อ : 2022-02-08 11:16:54


ความคิดเห็นที่ : 2

"ข้าราชการมีจำนวน 16 คน ลูกจ้าง ประจำ 1 คน พนักงานจ้าง จำนวน 19 คน รวม 36 คน"

สุนิสา เมื่อ : 2022-02-11 10:18:28


ความคิดเห็นที่ : 3

ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code
ใส่ code: