องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ประชุมมอบนโยบายประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้เรียกประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย มีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 1.มอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม และหลักธรรมมาภิบาล มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 2.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โดย นายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 3.มอบนโยบายการไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
ผู้โพส : admin