องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

Social Network
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
รายละเอียด : โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน โดยมี กิจกรรมการรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต. กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน กิจกรรมรับวัสดุอุปกร กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง กิจกรรมรับหิบบัตรเลือกตั้งและรวมผลคะแนน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
info การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
info แผนป้องกันการทุจริต
info การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จองคิวขอรับบริการออนไลน์