องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล
รายละเอียด : วันที่ 18 เมษายน 2566 นายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ออกประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลเหล่าบัวบาน พร้อมนำข้อมูลมารวบรวมจัดทำปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ส. 2566 - 2570 และใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผู้โพส : admin